מבוא

ר' שניאור זלמן מלאדי החל להנהיג את עדת החסידים ברוסיה הלבנה , זו שלימים תיקרא בשם חב"ד , באמצע שנות השמונים של המאה השמונה עשרה . הייתה זו תקופה של פריחה והתפשטות עבור התנועה החסידית הצעירה . את צעדיה הראשונים כתנועה עשתה החסידות סמוך לאחר מותו של הבעש , ( 1760 ) ט " כאשר אחדים ממקורביו ומתלמידיו החלו להפיץ ברבים את דרך עבודת ה ' החסידית . באמצע שנות השישים לערך ייסד ר' דוב בר , המגיד ממזריטש , את ה"חצר" החסידית הראשונה , ובתוך שנים אחדות ייסדו תלמידיו חצרות נוספות במתכונתה . חצרות אלה שימשו מרכזים של " המרה" אל החסידות . תועמלנים מטעם החצר התאמצו למשוך גברים בעלי השכלה תורנית לבקר ולשהות בה , אם לשבת אם לאחד המועדים . המבקרים בחצר נחשפו לאתוס החסידי , שהתבטא בתפילה נלהבת , בסעודה בצוותא , בשירה ובריקודים וכמובן בדרשה של הצדיק , ששימשה כלי להפצת המסרים הרעיוניים של החסידות . החוויה יוצאת הדופן שחוו במהלך השהות בחצר הובילה רבים מהם לאמץ את דרכה של החסידות בעבודת ה' ולהתקשר אל אחד ממנהיגיה . בשנות השמונים , שבהן החל כאמור ר' שניאור זלמן לפעול כמנהיג של חסידים , כבר הצליחה החסידות לתקוע י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי