ר' שמואל החסיד מציל ארי מפנתר

. I אקספוזיציה רש שמואל החסיד , אביו של רש יהודה החסיד , נסע בספינה ושמע קול שאגת ארי . ביקש מן הספן שימהר להוליך את הספינה אל החוף . יצא מן הספינה לחוף והלך אחר הקול , וראה פנתר מאיים על ארי לטרפו . ואף על פי שהארי הוא מלך החיות , התיירא מהפנתר שהיה לו ארס בפיו והיה נושף אש . והציל רש שמואל החסיד את הארי מאותה חיה . לאחר שברח הפנתר , הארי השתחווה לפני רש שמואל , כרע מולו , הרכיבו על גבו והוליכו בחזרה לספינה . כשהפליגה הספינה ליווה אותו הארי במבטו כדרך שאדם נפרד מחברו . . II קבועה . A הגיבור ( רש שמואל החסיד שהוא נביא וחכם ) נוסע בספינה ושומע קול שאגת ארי . . B הגיבור מבקש מן הספן שיפנה לחוף . . C הגיבור הולך בעקבות הקול ופוגש בפנתר יורק ארס ואש . . D הגיבור חש להגנת הארי הנרדף מידי הפנתר . . E הפנתר נס מפני הגיבור והארי ניצל . . F הארי כורע ברך בפני הגיבור ונושאו על גבו לספינה . . G הגיבור עולה לספינה , והארי נפרד ממנו במבטו עד שהספינה נעלמת . . H אפילוג מורלי . . III התפתחות הגרסאות הסיפור על רש שמואל החסיד , אביו של רש יהודה החסיד , שהציל ארי מפנתר שייך למחזור סיפורי השבחים ( הגיוגר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן