גלות הצדיק שהכניע ארי

. I אקספוזיציה שגלות הצדיק שהכניע אריש היא אגדת ייסוד ושבחים ( הגיוגרפיה ) המיוחסת לרש אהרון מבגדד ואחר כך לרש שמואל החסיד , שברקעה עומד המאבק על הבכורה בין מרכזים יהודיים באירופה תוך זיקה לקדושתם של המרכזים בבבל ובארץ ישראל . גיבור הסיפור מתייחס על שושלת של חכמים הבקיאים בתורת הסוד . בצעירותו אביו הפקיד בידיו את טחינת החיטים לפסח . בהיותו ליד הרחיים בא אריה וטרף את הפרד המסובב את אבן הרחיים ( או שבר ענן הוריד לפתע גשם רב ומנע מבהמת המשא להוליך את הקמח הטחון לשמירה לקראת הפסח בלא שיחמץ . ( הגיבור הסתייע בידיעותיו במאגיה , ובאמצעות השם המפורש הכניע את הארי ( או ברא ארי והכניעו ) לעבוד בסיבוב הרחיים ( או במשא שקי הקמח ) במקום הפרד שנטרף . לאחר שהכניע את הארי לעבודת הטחינה ונשיאת הקמח הגיע לבית אביו ממקום הרחיים והוא רכוב על גבי הארי ומשאו . כשראה האב את בנו על גב הארי הבין כי בנו הסתייע בידיעותיו במאגיה , הוכיחו על מעשהו וגזר עליו שלא יהיה לו זרע . הגיבור הבין את חומרת חטאו , התחרט על מעשהו וביקש מאביו שיקל בגזרת עונשו . האב התרצה , והמיר את עונש העקרות בעונש של גלות . בימי גלותו פגש הגי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן