לשון הרע הורגת שלושה

Nathanael Riemer , “ The Christian Hebraist Christoph Helwig ( 1581-1617 ) 14 and His Rendering of Jewish Stories in His Work ‘ J dische Historien ’” , in : Christian Hebraists . European Journal of Jewish Studies , Leiden , Boston : Brill 2012 , Vol . 6 , pp . 71-104 Erster und ander Theili judischer Historien , oder , Thalmudischer , Rabbinischer , 15 Wunderbarlicher Legenden , Helwig Christoph , Giessen ; 1617 , pp . 142-145 , No . 36 16 ההוראה הראשונה של שנאשערש בגרמנית וביידיש ( גם היום ) היא ' לקקן , להוט מאוד אחר דברי מתיקה , ' אבל בימים עברו הייתה לו בגרמנית גם הוראה של שנואףש , שתאב בשריםש , שנהנה מאהבה אסורהש Matthias Lexer , Mittelhochdeutsches Taschenworterbuch , Stuttgart 1986 , p . 149 17 וראו בעניין זה הערה . 2 18 המילה ' 'אפוטרופא לקוחה מפירושו של רש״י לבמדבר לד , יז . ממנו נלקח הביטוי המוקשה בהקשר : ״כל מה שתעשי יהיה עשוי״ , שמיוחס לתיקון הבת הגנבת בהמשך גרסה זו , וכן בגרסאות רבות אחרות , כפי שציינו כבר : ״כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו [ ... ] ומה שהם עושין יהיה עשוי״ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן