הנדון למוות ביום חתונתו: מעשה ר' ראובן, מתניה וראובן הלבלר

. I אקספוזיציה נוסח א : מעשה ר' ראובן רש ראובן היה צדיק ועוסק בתורה והיה מעביר בתפילותיו גזרות קשות שנגזרו על ישראל . והופיע לפניו מלאך המוות ובישר לו כי בנו עתיד למות . ביקש על בנו שיידחה גזר דינו בשלושים יום , וישיאו אישה קודם מותו . הסכים עמו מלאך המוות , ולא סיפר ראובן על כך לאיש והשיא את בנו , וציווה עליו שיזמין לחתונתו את כל בני העיר , ועשה כדבריו . בדרכו פגש הבן באליהו , שהודיעו כי נגזר עליו להיפטר מן העולם . עוד גילה לו כי לחתונתו יבוא עני ששיער ראשו פרוע ובגדיו קרועים והוא מלאך המוות ואמר לו שיכבדהו בכבוד רב . בחתונתו באו כל בני העיר ונכבדיה ובא גם מלאך המוות בדמות עני ונהג בו כעצת אליהו , והביאו לחופתו וישב עמו ועם אשתו . וסיפר לו מלאך המוות על מותו הקרב , והמשיל את בקשתו לבעל תבן המבקש ממי שבנה בית שיחזיר לו את תבנו . יצא החתן ונפרד מרש ראובן אביו ומאמו . נשא אביו תפילה שירחמו עליו מן השמים והבן מוחה מולו . וביקש הבן ממלאך המוות להיכנס לחופה ולנשק את כלתו . כשהיה עמה ונישקה סיפר לה שהגיעה שעתו למות , ויצאה להתנצח עם מלאך המוות וטענה לפניו : " כי יקח איש , אשה חדשה לא יצא בצב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן