ר' מאיר ואשת רעהו

. 21 * ספורי הפלאות אדער גערימטע געשיכטע , אליעזר פאוויר , ורשה תרי״ג , דף ה , ע״ב – ו , ע״א ( יידיש , זולקווה , . ( 1807 . 22 * ספר המעשיות , אלעזר עראקי , בגדד תרנ״ב , דף לא , ע״א – לב , ע״א , סימן מז ( כלכותה , . ( 1842 . 23 * עשה פלא , יוסף שבתי פרחי , ירושלים תשט״ו , חלק א , עמש עג–עב ( ליוורנו , . ( 1845 . 24 * הולך תמים ופועל צדק , רש אברהם דיין , ירושלים תשל״ט , עמש מז ) –נ ליוורנו , . ( 1850 . 25 * בית המדרש , אהרון ילינק , ירושלים תשכ״ז , כרך א , חדר א , עמש , 81-83 מדרש עשרת הדברות , דיבר שביעי ( לייפציג , . ( 1853 כ"י . 26 * אוקספורד בודליאנה 2658 ) heb . d . 58 בקטלוג קאוולי , ( דף ]?[ א א–53 51 ( כתיבה סורית רבנית , גניזה , ( בתוך : בתי מדרשות , שלמה אהרן ורטהיימר , מהדורת אברהם יוסף ורטהיימר , ירושלים תש״י , כרך א , עמש קפד–קפו . ( 1894 ) . 27 * ספורי ישורון , יצחק מרגליות , ברלין תרל״ז , עמש . ( 1877 ) 222-221 . 28 * בגדי שש , רחמים בוכריץ , ליוורנו תרנ״ט , דף נא , ע״א – נב , ע״ב , ערבי נחל , פרק ב , משנה א , סימן ד ( מהדורת תרגום לעברית : ירושלים תש״ס , עמש קע–קסח ) ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן