מעשה ברוריה

. I אקספוזיציה שמעשה ברוריהש הוא סיפור הנזכר בבבלי ( עבודה זרה יח , ע״ב ) בכותרתו בלבד , ללא סיפור המעשה עצמו . מקור זה מעלה סברה כי רבי מאיר , מגדולי תנאי ארץ ישראל ( דור רביעי , מאה שנייה , ( העתיק את מקום מושבו לבבל משום אותו מעשה שאת פרטיו אנו למדים לראשונה מפירושו של רש״י לבבלי . על פי גרסתו של רש , )?( "י ברוריה , אשת רבי מאיר , לגלגה על אמרת חכמים " נשים דעתן קלה , " ואמר לה רש מאיר בלשון שבועה : חייך , ! בסופו של דבר תכירי בצדקת מאמר החכמים . רש מאיר הורה לאחד מתלמידיו לפתות את ברוריה אשתו לדבר עברה , והתלמיד ניסה לפתותה ימים רבים ולבסוף התרצתה לו . כשנודע לה כי הייתה זו מזימה שרקח בעלה על מנת שתכיר בצדקתו , איבדה עצמה לדעת , ומשום הבושה הכרוכה באותו המעשה העתיק רש מאיר את מושבו לבבל . . II קבועה . A פרולוג מוסרי / דרשני / היסטורי ביוגרפי . . B ברוריה , אשת רש מאיר , מלגלגת על אמרת חכמים : "נשים דעתן קלה . " . C רבי מאיר נשבע שבעתיד היא תכיר בצדקת דבריהם . . D רבי מאיר מטיל על אחד מתלמידיו לנסותה במבחן פיתוי . . E התלמיד מנסה לפתותה ( מפציר בה שתיענה לו / מתחבב עליה / מתייחד עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן