האתרוגים

. I אקספוזיציה מעשה בשני אחים , האחד עני ונדבן והאחר עשיר וכילי . עם תום חג הסוכות , ביום הושענא רבה , ביקשה אשת העני מבעלה כי יקנה בשוק את צורכי הבית ונתנה בידו מעות . בלכתו לשוק פגש בגבאי צדקה ונתן להם את כל כספו , נותר בלא כלום והתבייש לחזור לביתו . הלך לבית הכנסת , מילא שקו באתרוגים שנותרו לאחר החג והפליג בספינה לאחת מערי המדינה . בזמן שהגיע לאותו המקום , חלה המלך ורופאיו קבעו כי אין תרופה למחלתו אלא באכילת אתרוגים , מאותם שמברכים עליהם היהודים בסוכות . יצאו עבדי המלך לחפש אחר אתרוגים ומצאו את האיש העני יושב ולידו שקו . שאלו אותו לתוכן מרכולתו ודחה אותם בתואנה כי הוא דל ואביון ואין בידו מאומה . חיפשו בשק ומצאו אותו מלא אתרוגים , הביאום למלך , אכל מהם ונתרפא . המלך שילם לו בדינרים מלוא השק , והציע כי כל בקשה שיבקש הוא ימלאנה . ביקש כי רכושו יושב לו , וכי עם שובו למקומו יפקוד המלך על בני העיר שיצאו לקבל את פניו במחוות כבוד . כשחזר יצאו כולם לקראתו , וביניהם היו גם אחיו העשיר ובניו , אך כאשר שטו האח ובניו בנהר כדי לקבל את פניו טבעה ספינתם , וזכה האח העני בכל רכושו של אחיו העשיר . . II...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן