חוני המעגל מוריד גשמים

. I אקספוזיציה בחורף שחון במיוחד , משיצא רוב חודש אדר ועדיין לא ירדו גשמים , נתבקש חוני המעגל להתפלל להפסקת הבצורת הקשה . חוני עמד בתפילה , ומשלא נענה שרטט עיגול על גבי הקרקע , עמד בתוכו ונשבע שלא לצאת ממנו עד שירדו גשמים . אז ירד גשם קל שלא סיפק את צורכי הציבור . חזרו וביקשו מחוני שיתפלל שנית ויבקש שעוצמת הגשם תגבר . חוני נעתר והתפלל להגברת הגשם , ואכן תפילתו נענתה וגשם עז ניתך ארצה . לבקשת העם התפלל חוני בשלישית וביקש גשמי ברכה . בקשתו לא נענתה והארץ הוצפה במים . שוב נתבקש חוני כי יתפלל והפעם על הפסקת הגשמים . חוני ידע כי תפילה על הפסקת הברכה אינה ראויה כלל אך לנוכח גאות המים בנחל קדרון קיבל על עצמו לחרוג מן הנהוג . הוא הקריב קרבן הודיה , ותוך מעשה הקרבן התפלל בפעם הרביעית וביקש מן האל שימחל לעם , שאינו יכול לעמוד לא בגודש הרע ולא בעודף הטוב הבאים עליו . בקשתו נענתה והגשמים פסקו . יום הפסקת הגשמים הוכרז כיום טוב , ואנשים יצאו בשמחה לשדות ללקט פטריות . יש גרסאות שבהן נספח סיפור , ובו מסופר , כי רבי שמעון בן שטח , ראש הסנהדרין , שמעשה חוני הגיע לאוזניו , גינה אותו בגלל הכפייה שנקט בה כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן