פתח דבר

הכרך השלישי של ' סיפור עוקב סיפור : אנציקלופדיה של הסיפור היהודי' מוסיף נדבך בן שנים עשר ערכים לעשרים ואחד הערכים שנדפסו בכרכים הקודמים של האנציקלופדיה . מהמאגר המתרחב הזה כבר ניתן להשקיף על קו האופק הנפרש לרוחב היסטורי וגאוגרפי של התופעה הרב גרסאית של הסיפורת היהודית ; תפוצתה בספרויות היהודים בלשונותיהם השונות ( עברית , ארמית , יידיש , ערבית יהודית ולאדינו ) ומגעיה המרתקים עם ספרויות שכנות לה . מערך ההערות המדעיות וההפניות הביבליוגרפיות המלווה את הערכים בשלושת הכרכים משרטט את היקפה העצום של הספרייה המכילה את אוצר הסיפור היהודי : קובצי המדרש , ספרות האקסמפלות , אוספי סיפור פופולריים , כתבי יד , כתבי עת , ספרי לימוד , ספרות מוסר ועוד . מבעד לספרייה זו הולך ומצטייר " עולם הדמיון" של תרבות ישראל שבכל הזמנים , כפי שעוצבה במעשה הסיפור שלה . לקוראים בכרך זה מומלץ לשוב ולעיין בכללי המתודה התימטולוגית כפי שנוסחו בכרך הראשון ( עמ' . ( 25-52 כללים אלה קובעים את שיטת הסיעוף בגוף הערך האנציקלופדי ומתווים את שיטת ניתוח הטקסט הסיפורי בכל גרסה וגרסה . בכרך הנוכחי חל חידוש בהפניה לטיפוסי סיפור בין לאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן