אנציקלופדיה של הסיפור היהודי

סיפור עוקב סיפור אנציקלופדיה של הסיפור היהודי סיפור עוקב סיפור כרך ג תימה סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל מועצת מערכת האנציקלופדיה : פרופ' משה אידל , האוניברסיטה העברית , ירושלים הסופר פרופ' אהרן אפלפלד , אוניברסיטת בן גוריון בנגב הסופר פרופ' חיים באר , אוניברסיטת בן גוריון בנגב פרופ' דן בן עמוס , אוניברסיטת פנסילבניה , ארה"ב פרופ' אברהם גרוסמן , האוניברסיטה העברית , ירושלים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן