הערות

אחריות . Jeremy Waldron , Liberal Rights , Cambridge 1993 , p . 373 . 1 התרגום על פי אבי שגיא , " החברה והמשפט בישראל : בין שיח זכויות לשיח זהות , " צביון , ( 2001 ) 2 עמ ' . 16 . 2 הפילוסופיה של עמנואל לוינס מוקדשת להתמודדות הזו ומבקשת לעורר את הרגישות לקיומו של האחר . דומני שהראשון שהפגיש את הקורא הישראלי עם פילוסופיה זו היה דוד לזר , " הפילוסופיה היהודית של עמנואל לוינס " , מנחם כהנא ( עורך , ( בחבלי מסורת ותמורה , רחובות תש " ן , עמ ' . 34 - 19 . 3 על ראשית הקהילה היהודית נכתבו כמה מאמרים מרכזיים . רבים מהם מרוכזים בסדרת הספרים שבעריכת יוסף קפלן : הנ " ל , קהל ישראל : השלטון העצמי היהודי לדורותיו , ירושלים תשס ) א " שלושה כרכים . ( . 4 על מעמדו וסמכותו של ראש הגולה הרבה לכתוב משה בר : הנ " ל , ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד , תל אביב תשל . ו " . 5 כך הנוסח של הסיפור באגרת רב שרירא גאון : מר" עוקבא ובית דינו . " ראו דיון על כך בספרו של בר ( לעיל , הערה , ( 4 עמ ' . 68 . 6 ואכן יש צרור דוגמאות תלמודיות המתארות את המשטר האלים שנקטו אנשי ראש הגולה כדי להשליט את נורמות השלטון על הח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)