משה הלינגר הציונות הדתית ומדינת רווחה יהודית-דמוקרטית מסגרת רעיונית

. 1 מבוא " יהודית ודמוקרטית " הקונפליקטים המרכזיים שעמם מתמודדת מדינת ישראל כלפי פנים , נובעים במישרין או בעקיפין ממקור מרכזי אחד : זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . רות גביזון מציינת בצדק , שההתנגשות בין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית כפולה : בין ערכים יהודיים לאומיים ( ציוניים ) לבין ערכים דמוקרטיים אזרחיים ; ובין ערכים יהודיים דתיים לבין ערכים דמוקרטיים אוניברסליים . סוגיית מעמדם של ערביי ישראל כמיעוט לאומי בדמוקרטיה הישראלית , ש על פי הגדרתו המדויקת של סמי סמוחה היא " דמוקרטיה אתנית , " היא הבולטת בתחום ההתנגשות הראשון . מעבר למצוקה החברתית - כלכלית של ערביי ישראל - המופלים באופן שיטתי בחלוקת משאבים , והזוכים ליחס לא שוויוני , ולעתים אף גזעני , מהרוב היהודי - מצויה שאלת זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית . ערביי ישראל אינם חשים בנוח עם המאפיינים הציוניים של המדינה . לפיכך הסוגיות הבסיסיות אינן דתיות אלא לאומיות . ההתנגשות השנייה , הדתית , מצויה למעשה בין ערכים יהודיים , לאור פרשנות אורתודוקסית , לבין ערכים מערביים אוניברסליים . מתחילת דרכ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)