יעקב מדן קו העוני בהלכה

א . פתיחה מקובל לראות את מדינת ישראל כמביטה על קו העוני כקו תמיכתה הכלכלית בעניים . הטענה התורנית נגד מבט זה היא היותו יחסי , בעוד שקו העוני לתמיכה בהלכה הוא מוחלט , ותלוי בסכום הכסף השייך לעני ולא במצבו היחסי לחברה . הבנה זו אינה מדויקת משני צדדיה - האזרחי והתורני . קו העוני אינו אלא מדד בינלאומי מקובל לבדיקת הפער החברתי הקיים במדינות המתקדמות , ושם מצבנו לא טוב . אנו נמצאים הרחק ומאחור בין המדינות המתקדמות , בערך במקום הארבעים בעולם . קו העוני אינו קו התמיכה הלאומית בעני . קו העוני הוא מחצית השכר החציוני ולא השכר הממוצע במשק . כלומר , מחצית שכרה של המשפחה האמצעית בחברה . במושגים של היום מדובר על ₪ 4 , 300 לחודש למשפחה בת ארבע נפשות . לעומת זאת הבטחת הכנסה עומדת על ₪ 2 , 240 לחודש ₪ 240 + לקצבת ילדים למשפחה הנזכרת לעיל עם שני ילדים . השלמת הכנסה גבוהה מעט יותר . הבטחת הכנסה מותנית באי - החזקת רכוש - מכונית , בעלות על יותר מנכס אחד , לימודים באוניברסיטה , נסיעה לחו " ל וכדומה . קיים גם תנאי לקבלת הבטחת הכנסה , נכונות לקבל כל עבודה המתאימה למקבל מבחינה פיזית . אך תנאי זה אינו מיושם משום...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)