יובל שרלו חסד ואמת נפגשו על ההבחנה בין "צדק" ו"חסד"

א בין דברי הנבואה המפורסמים ביותר ניתן לציין שתי נבואות ישעיהו שזכו למעמד מיוחד . ראשונה בהן היא פרק הפתיחה של ישעיהו , הנקרא בבתי הכנסת בשבת שלפני תשעה באב , ועוסק בסכנת חורבן ירושלים . נבואה זו קובעת כי התשתית היסודית של ירושלים היא המוסר החברתי , ועל כן האפשרות היחידה להציל את ירושלים מחורבן היא באמצעות משפט וצדקה : " ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה " ( ישעיהו א , כז . ( הנביא מוחה על התפיסה הרוחנית המוטעית , הממקדת את עבודת ה ' בהבאת קורבנות למקדש , ולא בתיקון החברתי . הנביא אינו מסתפק בביקורת על מה שאינו ראוי , כי אם מתווה דרך תיקון : " רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע . למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה " ( שם , טז - יז . ( נבואה שנייה שזכתה למעמד מיוחד היא הנבואה שנקבעה בהלכה כנבואה שאותה יש לקרוא בבית הכנסת כהפטרה של קריאת התורה ביום הכיפורים . הנבואה ( עיקרה בפרק נח ) עוסקת בהתנהגות הראויה ביום הצום . היא פותחת בתלונה המופנית כלפי ה אלוהים על ידי עם ישראל : "למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע " ( ישעיהו נח , ג , ( שכן לפי תפיסתם נהגו כהלכה ביום הצו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)