יוסף לונדין סוגיית הצדק החברתי בפרספקטיבה עולמית ולאומית

הדיון בנושא הצדק החברתי בעולם המ ערבי מובן מאליו כי לא ניתן לנתק את השיח הציוני - דתי בנושא הצדק החברתי מהפולמוס המתנהל בעולם המערבי סביב נושא זה . להלן אסקור בקצרה את ההתפתחויות המרכזיות בתחום זה בעולם בכלל ובקרב מעצבי המדיניות הכלכלית - חברתית במדינת ישראל בפרט . מאז העת העתיקה התחבטו הוגי דעות פוליטיים בשאלת הצדק החברתי . עיקר השאלה הוא מהי מידת מחויבותה של החברה לדאוג לצרכיהם החומריים של חבריה , ובעיקר של הקבוצות החלשות יותר מבחינה סוציו - אקונומית בתוכה , דאגה המצריכה נטילת משאבים מבעלי האמצעים והעברתם לידי מעוטי היכולת . במחשבה המדינית הדמוקרטית הליברלית המודרנית , סוגיה זו קשורה לא אחת בשאלת האיזונים הראויים שבין עקרון השוויון , הכולל חתירה לשוויון חברתי בסיסי , לבין עקרון החירות וזכות הקניין , המאפשרים לכל אדם ליהנות מפרי עמלו . סוגיה אחרת היא שאלת היעילות הכלכלית , כלומר איזה סוג של כלכלה יאפשר לחברה להעניק את מרבית האושר והרווחה לחבריה - האם מדיניות שוק חופשי או כלכלה מתוכננת ונשלטת במינון כזה או אחר . במהלך השנים התפתחו במחשבה המערבית כמה אסכולות שפיתחו הצעות שונות לצורך מתן...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)