בנימין לאו אחריות מבוא לתפקידו של בית המדרש לצדק חברתי

מבוא שאלת "השומר אחי אנוכי " מלווה את האדם מיום היבראו . זוהי שאלת היסוד שמערערת על המוסכמה הטוענת לערבות הדדית במערכת החברתית . האלטרנטיבה לערבות היא שמירת זכויות היחיד במערכת מסודרת והקפדה על כבוד האדם וחירותו . במסגרת זו של הדגשת ייחודו ועצמאותו של כל אדם מושם דגש גדול על אחריות אישית , העצמה וטיפוח העמידה הכלכלית בעצמאות . אופייה הליברלי של החברה המערבית בת זמננו מביא עד לקצה את מושגי זכויות האדם , ובדרך כלל מדגיש את התגלמותו באופן הבלעדי שמאפשר ליחיד להתעלם מפניו של האחר . המערכת החברתית היא תועלתנית ונועדה לקידום הצרכים האישיים . כשאין יתרון לאדם במסגרת החברתית הוא ישתדל להתעלם ממנה . בלשונו של ההוגה ג ' רמי וולדרון ( מגדולי התיאורטיקנים של המחשבה הליברלית : ( " לעמוד על זכותך פירושו להרחיק את עצמך מאלו שכלפיהם התביעה מוסבת ; להכריז , כך ניתן לומר , על פתיחה של עוינות ; להכיר בכך שקשרי שארות חמים אחרים , רגשות ואינטימיות אינם יכולים שוב להתקיים . " כמעט מיותר לומר שמחשבה יהודית מקורית , הנובעת מן התורה דרך מאות שנות יצירה של חכמים , מתנגדת לניכור זה ומבקשת להפגיש את היחיד עם פניו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)