תוכן

בנימין לאו אחריות מבוא לתפקידו של בית המדרש לצדק חברתי 7 יוסף לונדין סוגיית הצדק החברתי בפרספקטיבה עולמית ולאומית 37 יובל שרלו חסד ואמת נפגשו על ההבחנה בין " צדק " ו " חסד 46 " ' ג סיקה סאק ס " עניי עיר אחרת " עד כמה עקרון הקרבה קובע אחריות 64 ? יוסף יצחק ליפשיץ הרווחה במשפט התלמודי 102 יעקב מדן קו העוני בהלכה 133 יהודה זולדן ביטחון תזונתי 165 שאול וידר " שובו אל האוצרות שלכם " העצמת כוחות נפש של הנזקק כמצוות צדקה 188 שמואל פולצ ' ק שלילת צדקה מעני שאינו עובד תוכנית ויסקונסין בהיבט הלכתי 212 אלי קים כסלו תנאי העסקה במבט תורני 226 יצחק רונס תקציב הבריאות וחובת הצלת נפשות : יסודות ההשקפה ההלכתית - מוסרית 241 יוסף אחיטוב תמורות בהתייחסות של הציונות הדתית ל " צדק חברתי 260 " משה הלינגר הציונות הדתית ומדינת רווחה יהודית - דמוקרטית מסגרת רעיונית 271 רשימת המחברים 305 הערות 305  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)