בצדק אחזה פניך עניים ועוני-בין תמיכה לצמיחה

עורכים : חיותה דויטש , אליקים כסלו , בנימין לאו בצדק אחזה פניך עניים ועוני - בין תמיכה לצמיחה בצדק אחזה פניך עניים ועוני - בין תמיכה לצמיחה עורכים : חיותה דויטש , אליקים כסלו ובנימין לאו ידיעות אחרונות ספרי חמד  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)