דלתות נפתחות אנדרה היידו ומירה זכאי ממשיכים לשוחח

אנדרה היידו ומירה זכאי ממשיכים לשוחח אנדרה היידו ומירה זכאי אנדרה היידו מירה זכאי דלתות נפתחות מירה ואנדרה ממשיכים לשוחח אנדרה היידו  אל הספר
הקיבוץ המאוחד