מפתח השמות והעניינים

הכינה : רחל יורמן אבו אל-חאג , ' נדיה 152 , 103 עובדות בשטח : פרקטיקה ארכיאולוגית ועיצוב טריטוריה בחברה הישראלית 20 אבו-חנא , חנא 112-113 אבו-מאנה , בוטרוס 121 , 99 , 98 אבו-רחמה , פאיז 108 אבולעפיה , חיים 24 האגודה ההיסטורית היהודית של אנגליה 54 האדם הלבן 173 , 144 אדמות נפקדים 85-86 אדנאואר , קונרד 58 , 38 אוגנדה 22 ראו גם משבר אוגנדה אוזני , שמעון 84 הע' אוטואמנציפציה ( פינסקר ) 22 או 29 "ם החלטה מס' 194 ( חזרת הפליטים הפלסטינים ) 85 החלטת החלוקה 29 ) בנובמבר 80 ( 1947 אומה , אומות 15 האומה היהודית 173-174 , 153 טיפוח המורשת 16 טריטוריה של אומה 10 רוח האומה 27 , 15 האוניברסיטה האמריקנית בביירות , 107 113 האוניברסיטה העברית : אוטונומיה מוסדית 95 , 91 , 74 אוניברסיטתכ" "פזורה 91 , 30 , 28 דוח ועדת הביקורת 96 ( 1934 ) הלאמתה על ידי בן-גוריון 91 , 57 , 30 והצלת נכסי התרבות של יהודי אירופה ראו " אוצרות הגולה" הקמתה ותולדותיה 26-27 הוועד הפועל 155 , 96 , 50 הוועדה המתמדת 155 ועדת "אוצרות הגולה" ראו " אוצרות הגולה"  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד