רשימת המקורות

אבוהב , אורית , . 2005 " אנתרופולוגיה בהתהוות : האוניברסיטה העברית ומדעי האדם , " חגית לבסקי ( עורכת , ( תולדות האוניברסיטה העברית בירושלים : התבססות וצמיחה , ירושלים : מאגנס , עמ' . 575-593 אורן , אלחנן , . 1989 " המערכה על ירושלים ועל הדרך אליה והכרעתה במלחמת העצמאות , " חגית לבסקי ( עורכת , ( ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית , ירושלים : מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , עמ' . 341-376 אורתר , גינה , . 1953 " ניתוח השוואתי של עדות מבחינת הרכב האינטיליגנציה , " מגמות ד , ( 3 ) עמ' . 107-122 אזולאי , אריאלה , . 2011 " סליחה היא מה שמאפשר להתחיל שוב , מחדש , " ארץ האמורי , / http : // haemori . wordpress . com / 2011 / 10 / 07 / forgiveness , 7 . 10 . 2011 ( אוחזר . ( 25 . 3 . ב-2012 אחד העם , . 1943 "אלטניילנד , " כל כתבי אחד העם , תל אביב : דביר , עמ' שיג-שכ . אידלזון , אברהם צבי , . 1918 "יהודי תימן , שירתם ונגינתם , " רשומות א , עמ' . 3-66 אייל , גיל , . 2002 " יחסים מסוכנים : בין המודיעין למזרחנות בישראל , " תיאוריה וביקורת 20 ( אביב , ( עמ' . 137-164 אילון , עמי , . 1975 הרצל , תל אביב :...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד