אחרית דבר

שקולם נשלל או שנמנע מהם לייצג את עצמם על בימת ההיסטוריה . שלושתן נוסחו ותוארו במונחים של הצלה וגאולה , ואלה שנטלו בהן חלק האמינו בלב שלם כי הם פועלים ממניעים נאצלים , ובשלושתן שימשה הספרייה הלאומית מחסה ומקלט להיסטוריות מושכחות , לזיכרונות מודחקים ולתרבויות מודרות . בשלוש הפרשות נועד לדמיון הקולוניאלי ולאוריינטליזם תפקיד מרכזי : איסוף ספרי הפלסטינים ויהודי תימן הושתת במידה רבה על עמדתו של המזרחן , המאמין שרק הוא יכול לדבר ( מעמדה אבהית ) בשם החברות הילידיות והפרימיטיביות שאותן חקר ( סעיד . ( 1995 האיסוף הושפע מן ההיסטוריה הארוכה של ביורוקרטיה קולוניאלית , שזיהתה עצמה עם מיונם של בני אדם ותכונותיהם , עם מפקד תושבים , עם סקירות ומחקרים אתנוגרפיים , עם קרטוגרפיה ועם פענוחה של תרבות הילידים (; Stoler and Cooper 1997 , 11 ) והוא נסמך בין השאר על השקפה שלפיה ייסודן של קולוניות אירופיות עתיד לסייע לרווחתם של הילידים , להיטיב את אורחותיהם ולהורות להם את הדרך ל"חיים מתורבתים . " מפעל "אוצרות הגולה , " לעומת זאת , ניזון בין השאר מהאוריינטליזם כשיח אירופי אנטי-יהודי בן מאות בשנים ומרצונם של האינט...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד