פרק שלישי "את המורשת הזאת יש להציל משכחה": האוניברסיטה העברית ונכסי הרוח של יהודי תימן

ענייני עדות המזרח זה עניין שלי ( יצחק בן-צבי , הארכיון הציוני המרכזי , . ( J 1 / 8031 מדינת ישראל היא מעבדה בשביל העולם כולו , כי ספיגת המוני המזרח אל תוך התרבות המערבית היא המשימה שלפניה עומדת כיום האנושות ( שלמה דב גויטיין , ביקור מזרחני בארצות הברית , עמ' . ( 118 ב-20 בדצמבר 1946 שלח ההיסטוריון שלמה דב גויטיין , ( 1900-1985 ) מהמכון למדעי המזרח באוניברסיטה העברית , מכתב לי"ל מאגנס , שבו דן ב"יהודים היקרים והמסכנים" של תימן , שחודשים ספורים קודם לכן החלו להימלט מצפון תימן מוכת הרעב והעוני אל אזור החסות הבריטי של עדן בדרום תימן ; ייתכן , הוסיף , שהם יזדקקו לסיוע כדי לשמר את אוצרות התרבות שלהם ( לביא , 2007 . ( 200-201 שלוש שנים מאוחר יותר , בעיצומו של מפעל העברתם של יהודי תימן לישראל , שקד גויטיין על תוכנית בואי" תימן , " שאותה תיאר במכתבו להנהלת האוניברסיטה העברית מאוקטובר : 1949 במאמר שפרסמתי עוד בשנת ב" 1932 יידישי רונדשוי" דרשתי להעביר את כל יהדות תימן על תרבותה החומרית והרוחנית אל ארץ ישראל . למגינת לבנו לא בוצעה בשעתו ההצעה ההיא ויהודי תימן יוצאים עכשיו מן הארץ ערומים ונעורים וב...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד