פרק ראשון "הספרייה היהודית הגדולה בעולם": ספרי קורבנות השואה וחלוקתם מחדש לאחר מלחמת העולם השנייה

שלום כי "ישנם קשיים בקבלת החלטה על העברת ספרי אופנבך לפלסטין . " הוא שב והדגיש את עמדת האוניברסיטה העברית שלפיה חלק הארי של הספרים צריכים להימסר לירושלים . יהיה זה מצער , הוסיף , אם יהדות פלסטין תצטרך להיאבק על כך . רק בראשית , 1949 מקץ דיונים ממושכים , נקבעו מעמדו וסמכויותיו של התאגיד לשיקום התרבות היהודית . בתווך קמה מדינת ישראל ; ייסודה העניק משנה תוקף לתביעותיה של האוניברסיטה העברית ובה בעת הקל על האמריקנים להגיע לכלל החלטה : התאגיד , נאמר במסמך מחלקת המדינה של ארצות הברית מינואר , 1949 יופקד על חלוקתו של רכוש תרבותי "בלתי מזוהה" הכולל ספרים ויצירות אמנות שהיו בבעלות יהודית , ארכיונים של קהילות יהודיות וכן חפצי דת וקודש יהודיים , וישמש "נאמן העם היהודי , המופקד על חלוקת נכסי הרוח למוסדות ציבוריים ודתיים המנציחים את התרבות והאמנות היהודית" ( תזכיר מחלקת המדינה , , 15 . 2 . 1949 מצוטט אצל . ( Kurtz 1998 , 640 עוד הוחלט כי ייעשה כל מאמץ להשיב את נכסי התרבות לבעליהם או ליורשיהם החוקיים . בהיעדר בעלים או יורשים תהא הספרייה הלאומית בירושלים זכאית לקבל לידיה עותק של כל אחד מהכותרים שאינם ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד