תוכן העניינים

מבוא 9 פרק ראשון " הספרייה היהודית הגדולה בעולם : " ספרי קורבנות השואה וחלוקתם מחדש לאחר מלחמת העולם השנייה 31 פרק שני מצבה משונה : איסוף הספריות הפלסטיניות ממערב ירושלים במלחמת 1948 וגלגוליהן בספרייה הלאומית 78 פרק שלישי " את המורשת הזאת יש להציל משכחה : " האוניברסיטה העברית ונכסי הרוח של יהודי תימן 127 אחרית דבר 168 רשימת המקורות 179 מפתח השמות והעניינים 198 תודות הספר שלפניכם החל את דרכו כעבודת דוקטורט במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב . אני מודה מעומק הלב לשני מנחי המחקר , יגאל שוורץ ואמנון רז-קרקוצקין , על האהדה , התמיכה והנדיבות , על שעות רבות מספור של שיחות מאלפות , ועל ידידות שנותרה על כנה על אף רגעי המחלוקת . תודתי העמוקה נתונה גם למלאכי בית-אריה , מנהלה לשעבר של הספרייה הלאומית ; לאיריס פרוש , שהיה לי העונג להשתתף בסמינר שלה לתלמידי מחקר ; ליצחק לאור , שכתב העת שבעריכתו , מטעם , שימש אכסניה חמה מאין כמותה לחלקים מן המחקר ; לאיתן בר-יוסף , שליווה את כתיבת הפרק על איסוף הספריות הפלסטיניות במלחמת ; 1948 ליועד אליעז , שהביא לידיעתי את סיפורה של הספרייה הערבית ; לסלים...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד