אקס ליבריס היסטוריה של גזל, שימור וניכוס בספרייה הלאומית בירושלים

גיש עמית מכון ון ליר בירושלים לימודים מתקדמים סדרת הקשרי עיון וביקורת עורך : יהודה שנהב מערכת הסדרה : גבריאל מוצקין ) יו"ר ( מנחם ברינקר חנה הרצוג טל כוכבי אורלי לובין טובה רוזן יהודה שנהב סדרת הקשרי עיון וביקורת אקס ליבריס היסטוריה של גזל , שימור וניכוס בספרייה הלאומית בירושלים גיש עמית  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד