האגדות על ברוריה

' פיצול האישיות ' של ברוריה בשני מקומות מדווח התלמוד הבבלי על קשרי המשפחה של ברוריה : ברוריה , אשתו של רבי מאיר , בתו של רבי חנינא בן תרדיון ( פסחים סב , ע " ב ; עבודה זרה יח , ע - א " מתורגם מארמית ) אם כך , ברוריה חיה במאה השנייה לספירה ובעלה הוא התנא המפורסם , רבי מאיר , תלמידם של רבי עקיבא ושל אלישע בן אבויה , אותו חכם ש ' יצא לתרבות רעה . ' אביה של ברוריה , חנינא בן תרדיון , היה מהמתנגדים לשלטון הרומי . הוא לימד תורה ברבים למרות הגזרות שנגזרו בעקבות מרד בר - כוכבא ועקב כך הוצא להורג בשריפה . הבחירה לדווח באופן זה על קשרי המשפחה של ברוריה , העובדה שהדיווח המלא מופיע פעמיים ושתיהן בתלמוד הבבלי ( ואף פעם לא במקורות ארץ - ישראליים , ( הנוסח האחיד של הדיווח כמו גם ההקשרים בו הוא מובא - כל אלו הובילו היסטוריונים למסקנה שככל הנראה לא בדמות היסטורית עסקינן . ברוריה הספרותית היא ' הכלאה ' של שלוש דמויות לפחות : בתו של רבי חנינא בן תרדיון , אשת רבי מאיר ואישה ושמה ברוריה . הכלאה זו היא תוצר התרבות של התלמוד הבבלי , שאהבה לעסוק ב ' שדכנות ' וליצור קשרי משפחה בין דמויות גם אם מבחינה היסטורית ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)