האגדות על חובה

המסורות התלמודיות על אודות חובה מכילות בסך הכול שני סיפורי חיים קצרים , אימתניים וכל כך דומים זה לזה עד שנראה כי מבחינה ספרותית אפשר לטעון שאלו שני עיבודים של מסורת אחת . שתי האגדות שזורות במסורות הלכתיות , אבל זה כל מה שיש לנו על האמא הסתומה שלי , על חובה . אמר רב יהודה אמר רב : עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה [ לעניין גידול צאן . [ אמר לו רב אדא בר אהבה לרב הונא : שלך מהו ? [ מדוע אתה מגדל צאן בבבל . [ אמר לו רב הונא לרב אדא בר אהבה : [ על הצאן ] שלנו , שומרת חובה . אמר לו רב אדא בר אהבה לרב הונא : חובה תקבור את בנה . כל שנותיו של רב אדא בר אהבה לא התקיים זרע לרב הונא מחובה . יש שאומרים , אמר רב הונא אמר רב : עשינו עצמנו בבבל כארץ ישראל לבהמה דקה , מהזמן שבא רב לבבל . ( תלמוד בבלי , בבא קמא פ , ע - א " מתורגם מארמית ) אמר רב הונא : המקיף את הקטן [ המגלח את כל ראשו של ילד קטן - [ הרי הוא חייב . אמר לו רב אדא בר אהבה לרב הונא : וילדיך שלך , מי מגלח אותם ? אמר לו : חובה . [ אמר רב אדא בר אהבה : [ תקבור חובה את בניה . כל שנותיו של רב אדא בר אהבה לא התקיים לו זרע לרב הונא . ( תלמוד ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)