תוכן

מבוא 9 תודות 25 ילתא - ה אם הפראית האגדות על ילתא 29 " את פוחדת מעצמך " - הפגישה הטיפולית 67 המסע אל החמלה- מכתב פרידה מאמא ילתא 75 חירותא - א ישה שהעולם רובץ על כתפיה האגדה על חירותא 86 " ברחמים גדלים אקבצך - " הפגישה הטיפולית 111 המסע אל המקום בו לא אוהבים אותנו - מכתב פרידה מאמא חירותא 126 חובה - ה אמא הסתומה שלי האגדות על חובה 136 לטייל עם המוות בשביל החיים - הפגישה הטיפולית 158 על נחמת הטיפשות ועל המשיכה לאלימות - מכתב הפרידה מאמא חובה 172 ברוריה - א ישה שנכנסה לעולם של גברים האגדות על ברוריה 182 " ואם לא תציירי לך שפם - " ? הפגישה הטיפולית 207 דווקא טוב שהתפתית - מכתב פרידה מאחותי , ברוריה 215 הערות 221  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)