אמת מארץ תצמח

הרב אל ישע וישליצקי " גרעינים , גרעינים נשאם לבבי עתה הם הולכים וצומחים עתה הם שולחים פארות בדמי " ... ) מתוך שירה של פניה יןיברגשט , חברת קיבוץ גבת , בראשית ימי הציונות המעשית - מדינית ( . 1 לכל גרעין ניגון משלו צמיחת הגרעינים והקהילות , החבורות והקבוצות , מהווה תופעה חברתית - ציונית מיוחדת במינה . מי שאינו רוצה להתנשא , לנתח ניתוחים ולחוות דעה מבחוץ , אלא להשתתף כפי יכולתו בצמיחה זאת , ראוי שיניח את מלאכת ההכללה ויסתכל במה שיש בקנקן . " אין פרצופיהם שווים ואין מידותיהם ודעותיהם שוות , " לימדונו חכמי האמת במסכת ברכות ( דף נח , ( ולא התכוונו רק לפרטים ולמשפחות אלא גם לגרעינים ולקבוצות . על כן השימוש במושג " גרעינים " להלן נועד רק לקיצור הדברים , מבלי כוונה לדלג על כל סוגי הפעילויות , ומבלי לטשטש את גוניהם ואפיוניהם , אלא רק כדי לנסח נקודות למחשבה , לחזק למחוזקים ולזרז למזורזים ולסייע , גם בדרך הכתיבה , להמשך צמיחת התופעה ביתר שאת . . 2 ואהבת לרעך כמוך בשיח הנפשי והתרבותי של דורנו מדובר ונכתב רבות על ה " אני , " על מימוש העצמיות ועל הדגשת הפרטיות . ולאן ילכו אפוא אהבת הזולת ? הסיוע לאחר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)