הגרעינים התורניים והציונות הדתית - המשך או מהפכה?

ד " ר מטי דומברובסקי " ונתתי להם לב אחד ורוח חדשהאתן בקרבכם " ( יחזקאל י " א , י ( ט " הבא לתהות על מקורות צמיחתם של הגרעינים התורניים , יכול שיאמר : "הרי אלו פירותיו המתוקים של אילן הציונות הדתית , זו שמאז היווסדה רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מן התנועה הלאומית המתחדשת , המקימה יישובים בבקעה ובהר , העוסקת בקליטת עלייה ובחינוך , ותורמת את חלקה בביטחון ובהגנת המדינה , ושאנשיה מטביעים חותמם על כל תחומי העשייה במדינה " . ואכן , ניתן לראות באותן משפחות צעירות דתיות הקובעות מושבן בסביבה זרה להן מבחינה חברתית ומבחינה דתית , המשך לכאורה של מגמת ההתחברות לעם והמעורבות בחברה של הציונות הדתית . ואולם לא הרי מעורבותם של הגרעינים התורניים בחברה הלאומית כמעורבותם של אבותיהם , אנשי הציונות הדתית . עם כל הרצון להשתלב ולתרום לחברה , ניצבת הציונות הדתית מאז ומעולם בפני מתח בלתי פתור בין הרצון להשתלב בחברה לבין השאיפה לעמוד על משמר ערכיה המיוחדים . מתח זה בא לידי ביטוי הן בהתלבטויות הרעיוניות בתוך התנועה והן בפעולותיה החברתיות . פעולותיה של הציונות הדתית משקפות אמנם מגמת מעורבות בחברה ובמדינה , אך בעת ובעונה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)