המלווים מגחל"ת לקהילות

עד לפני עשרים שנים היה מספרם של הגרעינים התורניים והקבוצות המשימתיות מועט , ולא היה קשר ארגוני בין הגרעינים השונים . בראשית שנות התשעים התפתחה תופעת הגרעינים של הציונות הדתית באופן משמעותי . גרעינים רבים הוקמו במרבית עיירות הפיתוח וגם בשכונות ערים במרכז הארץ . במקביל , הוקמו לראשונה גם גופים מאגדים . הגוף המאגד הראשון היה גחל ) ת " גרעינים חינוכיים לעיירות הפיתוח , ( והוא הוקם על ידי הגרעינים התורניים בירוחם , בבית שמש , באילת , בדימונה ובבאר שבע . מטרתו העיקרית של גחל " ת היתה לצבור כוח כדי להסדיר תקנה תקציבית לגרעינים בתקציב משרדי הממשלה . התקנה התקציבית הוכנסה לתקציב הממשלה , והדבר אכן סייע לקדם את מפעל הגרעינים . ב ד בבד החלו חברי הארגון במסע הסברה בישיבות ההסדר , שמטרתו לגייס משפחות צעירות לעיבוי הגרעינים הקיימים , ולהקמת גרעינים נוספים . באמצע שנות התשעים ביקשו כמה אנשי עסקים מהבורסה לתרום מכספם לפרויקט חינוכי גדול של הציונות הדתית , ופנו ליהודה מאלי , תושב בית אל , שיעזור להם בנושא . מאלי פנה לש " י תובל , תושב אפרת , שעבד אז בארגון " בת עמי " של השירות הלאומי , וביקש ממנו לנסוע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)