גרמניה

סעיפים 129-127 ( a ) לקוד הפלילי הגרמני ( StGB ) עוסקים בהתארגנויות חמושות וטרוריסטיות . סעיף , 127 שכותרתו " ייסוד קבוצות חמושות , " אוסר על הקמת קבוצות כאלה , על פיקוד עליהן ועל הצטרפות אליהן , ( anschliessen ) וכן על הספקת נשק או מימון לקבוצות כאלה או על תמיכה בהן בכל צורה אחרת . סעיף , 129 a שכותרתו " ייסוד ארגונים טרוריסטיים" Bildung terroristischer ) , ( Vereinigungen נחקק בשנת 1976 על רקע החשש במערב גרמניה מפעילות הטרור של סיעת הצבא האדום ( קבוצת באדר-מיינהוף ) וארגוני שמאל קיצוניים נוספים . לפי סעיף זה ארגון טרור מוגדר כארגון שמטרתו לבצע עברות חמורות ( כגון רצח ) או לחלופין לבצע עברות בחומרה פחותה במטרה לזרוע אימה בקרב 145 סעיף Prevention of Terrorism Act , No . 15 of ל-2002 20 ( אשר בוטל בשנת ( 2004 קבע איסור על חברות בארגון טרור , בדומה לאיסור האנגלי . העונש המרבי היה עשר שנות מאסר . בית המשפט קבע כי " הסעיפים הללו מוגבלים רק לפעילויות שמכוונות לעודד או לקדם או ליצור תשתית לביצוע פעילויות טרור People’s . " Union for Civil Liberties v Union of India , [ 2004 ] 1 LRI 1 ( par . ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר