בריטניה ומדינות המשפט המקובל

לחברות בארגונים אסורים כאל עברה פלילית , בלי שהם מספקים הגדרה מפורטת למהות אותה חברות . בתקנות שנחקקו בשנת , 1922 בעקבות מלחמת האזרחים באירלנד , נאסר על הצטרפות כחבר או על הישארות כחבר בארגון בלתי חוקי , וכן על עשיית כל מעשה מתוך ציפייה או במטרה לקדם את מטרות הארגון . איסור זה בוטל בשנת , 1973 ותחתיו נקבעה עברה של השתייכות או הצהרה על השתייכות להתארגנות אסורה המנויה ברשימה הכלולה בתוספת לחוק . ביחס לאיסור אחרון זה קבע בית המשפט לערעורים של צפון אירלנד בשנת 1978 בעניין Adams כי תחום ההשתרעות של עברת החברות יוגבל למקרים שבהם הנאשם זיהה עצמו באופן אקטיבי עם ההתארגנות האסורה , להבדיל ממקרים של הבעת תמיכה בארגון , במטרותיו או בשיטות הפעולה שלו . האיסור הפלילי העדכני ביותר במשפט הבריטי על חברות בהתארגנות אסורה קבוע , Terrorism Act , ב-2000 שנחקק במסגרת ההתמודדות העולמית עם הטרור האסלאמי . סעיף 11 לחוק , שכותרתו , membership אוסר על השתייכות או על הצהרה על השתייכות ( belongs or professes to belong ) להתארגנות אסורה . ההגנה המופיעה בסעיף ( b () 2 ) 11 מצמצמת מאוד את ההגדרה הרחבה שבראש הסעיף ומ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר