ארצות הברית וקנדה

בשנות ההתהוות של ארצות הברית נחקקו חוקים שנויים במחלוקת הידועים בשם הכולל , Alien and Sedition Acts of 1798 שהפלילו , בין היתר , כתיבה אנטיממסדית והסמיכו את הנשיא לעצור ולגרש נתיני מדינות אויב בעת מלחמה . לאחר מלחמת העולם הראשונה , בצל חששו של הממסד האמריקני מהמהפכנות הבולשוויקית וממגמות אנרכיסטיות , פעל הממשל האמריקני נגד התאגדויות אנטי-ממשלתיות רדיקליות . הסנקציה הראשונה שהוטלה בהקשר זה הייתה 122 בשנת - 1903 בעקבות ההתנקשות בחיי הנשיא האמריקני ויליאם מקינלי בידי אנרכיסט - נחקק חוק האוסר על כניסתם של אנרכיסטים לשטחי ארצות הברית ועל גירושם של מהגרים ושל נתינים זרים שהיו חברים בהתאגדויות רדיקליות . איסורים פליליים נחקקו לראשונה בשנת 1940 במסגרת Smith ה-Act הידוע לשמצה , אשר כונן עברות ספציפיות של קשירת קשר ואיסור על חברות בארגונים הפועלים להפיכת המשטר באמצעות כוח ואלימות . תחום השתרעותה של עברת החברות הוצר מעט במסגרת פסק דין של בית המשפט העליון האמריקני גירושם של נתינים זרים המשתייכים לתנועה האנרכיסטית . ( 32 Stat . 1222 ) לאחר מלחמת העולם הראשונה , בעקבות סדרת התקפות טרור בשטחי ארצות ה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר