משפט משווה: סקירה היסטורית קצרה והדין המצוי

דמוקרטיות ליברליות רבות אוסרות על חברות בארגון טרור או על קיום קשרים עם ארגון טרור . איסורים פליליים על התאגדות אנטי-ממשלתית רדיקלית ועל חברות בה נחקקים בדרך כלל בתגובה על קונפליקט מאיים במיוחד או למצער - בתגובה על קונפליקט הנחווה ככזה בממשלה ובציבור . בדרך כלל הקונפליקט מתעורר בעקבות קריאת תיגר על הלגיטימיות של המדינה - תהא זו הלגיטימיות של סמכותה בטריטוריה מסוימת , הלגיטימיות של עצם קיומה או הלגיטימיות של ערכי היסוד שלה . קריאת התיגר מלווה לרוב באיום באלימות , ובמקרים מסוימים היא נתמכת על ידי כוחות חזקים מחוץ למדינה או לטריטוריה המצויה בשליטה מלאה שלה , ולכן יוצרת תחושת חוסר שליטה ופחד מן הלא נודע . בתגובה על איום המדינה נוקטת מגוון צעדים מנהליים ופליליים בתחומה , ולעתים גם צעדים צבאיים או מעין-צבאיים מחוץ לגבולותיה . חקיקת איסורים פליליים על חברות בארגונים המזוהים עם קריאת התיגר האמורה היא אחד הצעדים הננקטים לעתים קרובות בתחומי שטחה של המדינה המאוימת . להלן כמה דוגמאות היסטוריות מהעולם הדמוקרטי להפללת חברות בקבוצות כאמור ודוגמאות מהעת הנוכחית .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר