עברת החברות כעברה מושלמת

עד כה התייחסתי בניתוח לעברת החברות בארגון טרור כעברה לא מושלמת הנגזרת מביצוע מעשי טרור ממש ( העברה העיקרית ) או מקדימה אותו . כנגד זה אפשר לטעון ש"חברות בארגון טרור" היא עברה מושלמת הפוגעת במישרין בערך המוגן של ביטחון המדינה ושלום הציבור . לשון אחר , חברותו של פלוני בארגון טרור - אף בלי שבוצע מעשה פלילי בזיקה לחברותו - פוגעת בביטחון המדינה ובשלום הציבור במידה המצדיקה ענישה . טענה זו נובעת מן ההנחה שעצם קיומו של ארגון טרור מאיים על ביטחון המדינה ועל שלום הציבור ופוגע בזכותו של אדם לחיות בשלווה וללא פחד ולנהל שגרת חיים בלתי מופרעת על ידי איום באלימות . ביסוד הפללתה של עברת החברות בהצעת החוק מונחת התפיסה שהיא עברה מושלמת . מטרתו הראשונה של החוק היא " מניעת הקמתם , קיומם , ופעילותם של ארגוני טרור . " המטרה השנייה עניינה " מניעה וסיכול של עבירות טרור . " הקומה הנמוכה ביותר במדרג ההפללה שקובעת העברה בסעיף ) 25 א ) היא חברות נומינלית גרדא , גם בלי שהוכחה פעילות אקטיבית של החבר בארגון . דברי ההסבר מדגישים כי שלא כמו בהסדר הבריטי , הצעת החוק מפלילה חברות נומינלית גם בארגון טרור לא מוכרז . לאורך...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר