עברת החברות כהרחבה של דיני השותפות לדבר עברה

היבט נוסף של תורת הקשר וגם של עברות חברות על רקע הדמיון שעליו עמדנו , הוא חפיפתן לתורות השונות של שותפות לדבר עברה . בקשר הפלילי יש בדרך כלל יסוד של שידול . במקרה הטיפוסי של קושרים שמתכוונים לבצע עברה היוזם משדל את האחר לבצע , ולפחות במקרים מסוימים הסכמתו של האחרון מובילה את היוזם להחלטה הסופית לבצע ועל כן מתפקדת גם היא כאקט של שידול . בהיעדר השפעה משדלת , ההסכם עשוי לספק לקושרים האחרים סיוע רוחני ( כשהעברה מבוצעת בסופו של דבר ) או , למצער , ניסיון לסיוע רוחני ( כאשר העברה אינה מבוצעת . ( חברות בארגון טרור כשידול לביצוע עברה יסודות עברת השידול מוגדרים בסעיף 30 לחוק העונשין : " המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע , בעידוד , בדרישה , בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ , הוא משדל לדבר עבירה . " התנהגות המשדל צריכה להיות בעלת 92 קרמניצר , "על מהות הקשר הפלילי , " לעיל , 66 ה"ש בעמ' . 245 " אפקטיביות פוטנציאלית" העשויה להשפיע על המשודל לבצע את העברה מושא השידול . להתנהגות המשדלת צריך להיות אובייקט ברור - המשודל , ונדרשת תוצאה - ביצוע עברה בידי המשודל וקשר סיבתי בין ההתנהגות  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר