האם חברות בארגון טרור היא מעשה הכנה בר הפללה?

ההתקפות של ארגוני טרור גורמות נזק ישיר נרחב , ועצם קיומם של ארגוני טרור מעורר חרדה בציבור . הצירוף של כמה משתתפים מעלה הן את סיכויי ההצלחה והן את עוצמת הנזק הצפוי והיקפו . פעולה בחבורה מעודדת נטילת סיכונים , ואף מאפשרת חלוקת עבודה ופיתוח התמחויות . התארגנויות טרור משמשות מעין " בתי ספר" לתכנון ולביצוע יעילים של התקפות טרור . הן מאפשרות פעולה בקנה מידה משמעותי , בדרגת מורכבות גבוהה שאינם בהישג ידו של מבצע יחיד ( למשל , פעולות שתובעות מימון מסיבי או שיתוף פעולה של כמה אנשים במקומות שונים בו זמנית ) ובמהירות רבה יחסית ( למשל , עקב הזמינות של נשק ותחמושת לכל חבר המעוניין לבצע התקפת טרור , ( והן מגבירות את הסיכון של אלימות לא מתוכננת . זאת ועוד , קיומה של חבורה - בעיקר ארגון טרור - מבטיח המשכיות של פעולתה ומעלה גם את הסיכוי להשיג מטרות רחוקות יותר ( למשל כפייה על ממשלה לנקוט פעולה כלשהי . ( נימוקים מתחום הפסיכולוגיה עומדים על ההשפעות של חברות בקבוצה על חברים בארגון טרור . ראשית , פעולה בקבוצה מובילה להקצנה בעמדותיהם . Neal Kumar Katyal , Conspiracy Theory , 112 y ALE L . J . 1307 , 27–1310 ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר