עברת החברות כהפללה של מעשה הכנה

בפעילות מכוונת לקראת השלמה של עברה אבל שלא הובילה להשלמתה , המשפט הפלילי מעניש את המעשים שהם בתחום ביצוע העברה , כלומר מעשי ניסיון , למשל המנסה לרצוח או השולף אקדח כדי לירות בקורבן . לעומת זאת המשפט הפלילי אינו מעניש , ככלל , מעשי הכנה , כגון איסוף מידע לקראת ביצוע עברה . היבט מרכזי בדוקטרינת הקשר הוא ההכנה , כלומר נקיטת צעדים מוקדמים לביצוע עברה . לפי דוקטרינת הניסיון במשפט הפלילי , מעשי הכנה אינם בני ענישה בגלל המרחק הרב שלהם מביצוע עברה בפועל ומן הנזק הנלווה לה . מדובר , ככלל , במעשים לא מסוכנים ולא מזיקים . נוסף על כך , אין ודאות ביחס לסופיות ולנחישות ההחלטה לבצע את העברה , משום שההחלטה עדיין לא עמדה במבחן הביצוע . אפשר להבין מדוע הקשר הטיפוסי - הסכם בין מבצעים פוטנציאליים שמתכוונים לבצע עברה - נחשב למקרה של מעשה הכנה עניש . הסכם כזה 86 הצעת החוק חריגה גם מן ההיבט הזה , שכן ס' 31 שבו מפליל - בדומה לכמה חריגים מעטים בחוק העונשין - מעשה הכנה לביצוע עברה שהיא מעשה טרור ( הסעיף אף מציין במפורש כי גם הסיוע למעשה הכנה שכזה מופלל במסגרתו . ( וראו הדיון בדברי ההסבר שבעמ' . 1441 ש"ז 87 פלר ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר