דוקטרינת הקשר הפלילי

עברת הקשר לעברות חמורות . עם זאת , עברת הקשר הכללית , הקיימת בשיטות משפט רבות , עודנה רחבה ומתייחסת גם לעברות חמורות פחות . יש דמיון גם במניעים המעשיים שהביאו לצמיחת שתי הדוקטרינות . בארצות הברית החקיקה של עברת החברות במסגרת Smith ה-Act ושל עברות הקשר השונות הוזנה בעיקר מן התסכול של רשויות התביעה מכישלונן בהוכחת אישומים בעברת הקשר הפדרלית . בית המשפט העליון האמריקני ומשפטנים ציירו קו ברור בין דוקטרינת הקשר לעברות החברות הרחבות שנקבעו Smith-ב , Act וכן בינה לבין העברות העדכניות והצרות יותר של תמיכה ממשית בארגון טרור . זאת ועוד , הן דוקטרינת הקשר והן עברות החברות מילאו תפקיד מפוקפק בהיסטוריה הפוליטית האמריקנית - שתיהן שימשו את הרדיפה הפוליטית של ארגוני שמאל ושל קבוצות רדיקליות אחרות . ההבדלים בין עברת החברות ובין דוקטרינת הקשר הפלילי הבדל אחד בין עברת החברות ובין דוקטרינת הקשר הפלילי הוא בתחום היסוד הנפשי . עברות החברות הן עברות התנהגות הדורשות יסוד נפשי של מודעות למטרת ההתאגדות - ביצוע מעשי טרור . לעומת זאת , עברות הקשר ברוב שיטות המשפט כוללות גם דרישת מטרה , ולכן היקף תחולתן מצומצם יות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר