המרחק מן הפגיעה בערכים המוגנים: ניתוח של עברת החברות כעברה לא מושלמת

כבר עמדנו על כך שהדרך הסבירה ביותר לנתח את עברת החברות היא כעברה לא מושלמת , כלומר עברה שחומרתה נגזרת מהעברות העיקריות , שהן מעשי טרור . עברות לא מושלמות מופללות בדרך כלל בשל תרומתן להעלאת ההסתברות של הצלחת המבצע העברייני , שמשמעה פגיעה בערכים המוגנים על ידי העברות המושלמות . דינים פליליים שונים חולשים על המטריה הרחבה של עברות לא מושלמות . הניתוח שלהלן בוחן את היחס שבין עברת החברות לבין דינים אלה , הכוללים את דין הקשר ואת עברות ההכנה והשותפות . ההנחה שביסוד ניתוח זה היא שתורות מבוססות ויציבות של המשפט הפלילי משקפות איזון חוקתי בין זכויות הנאשמים לאינטרס הציבורי ולכוחה של המדינה . סטייה מן התורות הללו - כמו זו המתגלה בבחינת מהותם של האיסורים על חברות בארגון טרור - עלולה להצביע על הפרה של האיזון החוקתי , והפרה כזו טעונה הצדקה מיוחדת .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר