"בארגון טרור": על סוגי ארגונים והפללתם

הרכיב השני בהגדרת העברה הוא הנסיבה " בארגון טרור . " שתי שאלות עולות מהגדרה זו : ראשית - שאלה מהותית : מהו " ארגון טרור" ( ולענייננו , מהו " ארגון טרור" המצדיק את הפללת החבר בו , ( ומהם מאפייניו ? השאלה השנייה היא במישור הפרוצדורלי : מהו המנגנון שבו נקבע אם חבר בני אדם פלוני עונה על ההגדרה "ארגון טרור , " ומיהו הגורם האמון על קביעה זו ? מבחינה מהותית , הגדרת " ארגון טרור" נגזרת מהגדרת המונחים " טרור" ו"מעשי טרור" וכרוכה בהם . אין בנמצא הגדרה מוסכמת במשפט הבין-לאומי למונח " טרור" ולנגזרותיו . ניסיונות רבים להסדיר את הגדרת המונח " טרור" 25 לקריאה נוספת בנושא ניסיונות להגדרת " טרור" בספרות המשפטית ראו מרדכי קרמניצר " טרור ודמוקרטיה - המקרה של ישראל" המשפט כה , ( 2008 ) 2 ( להלן : קרמניצר " טרור ודמוקרטיה (; " ארנה בן נפתלי ויובל שני המשפט הבינלאומי בין מלחמה ושלום (; 2006 ) 287-291 דנה בלאנדר " טרור - כואב , אבל עמום" פרלמנט ; www . idi . org . il / Parliament / 2008 / Pages / 59 _ 2008 / B _ 59 / b _ 59 : ( 2008 ) 59 George P . Fletcher , The Indefinable Concept of Terrorism , 4 J . I ’ ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר