הדין בישראל

הדין המצוי ( לפני הצעת החוק ) בספר החוקים הישראלי יש היום ארבע עברות של חברות בהתארגנות בעלת מאפיינים טרוריסטיים : ( א ) עברת החברות החמורה ביותר , אשר עונשה מוות , קבועה בסעיף ) 58 ד ) לתקנות ההגנה ( שעת-חירום . 1945 , ( העברה חלה על 9 לצד המהלכים לחקיקת חוק המאבק בטרור נעשית בימים אלה עבודת מטה לביטול השתייכות לארגון שאחד מחבריו ביצע עברת נשיאה או שימוש באמצעי לחימה המפורטות בתקנה . בדומה לכך , לפי סעיף ) 59 ז ) לתקנות ההגנה , אדם החבר בארגון שאחד מחבריו ביצע עברה נגד הסדר הציבורי ( כגון ייצור אמצעי לחימה , חבלה בתשתית ציבורית ) עלול לשאת עונש מרבי של מאסר עולם . הסמכות הייחודית לדון בעברות על סעיפים אלה מסורה לבתי משפט צבאיים מיוחדים . ( ב ) עברה נוספת הקבועה בתקנות ההגנה היא חברות ב"התאחדות בלתי מותרת" לפי סעיף ( 1 ) 85 לתקנות . " התאחדות בלתי מותרת" מוגדרת בתקנות באופן רחב וכוללת , בין היתר , התארגנות המעודדת בוז לממשלת ישראל או לשר משריה וכל התארגנות ששר הביטחון הגדיר בלתי חוקית . מלבד עברת החברות חל איסור גם על התנהגויות אחרות , כגון עבודה או שירות להתאחדות בלתי מותרת , על נוכחו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר