מבוא

הצעת חוק המאבק בטרור , התשע , "א-2011 משקפת רפורמה דרמטית במצב המשפטי בתחום המאבק בטרור . הצעת החוק כוללת הסדרים רבים ומורכבים ומציעה למעשה קודקס חקיקתי מקיף בתחום המאבק בטרור . במחקר מדיניות זה אני מנתחת את עברת החברות בארגון טרור שבהצעת החוק . ברובו אני עוסקת בניתוח סעיף ) 25 א ) לעברה , המפליל לא רק השתתפות אקטיבית בפעולות בעלות אופי טרוריסטי אלא גם חברות פסיבית בארגון טרור , כמו חברות נומינלית שאינה כוללת מעשה , הבעת הסכמה חד-פעמית להצטרפות לארגון טרור או חברות ב"ארגון מעטפת . " העיסוק הנקודתי בתחום זה חשוב בעיקר עקב הסכנות * מחקר המדיניות מבוסס על מאמרי : Liat Levanon , The Criminal Offence of Membership in Terrorist Organizations : Doctrinal Analysis and Normative . Conclusions , 15 N ’ Ew RIMC . L . EvR . 224 ( 2012 ) קוראים המבקשים להעמיק חקר מופנים למאמר . תודה ליונתן ברמן ולנדיב מרדכי על עזרתם בעבודה על מחקר המדיניות . 1 הצעת חוק המאבק בטרור , התשע ה"ח , "א-2011 הממשלה . 1408 , 611 הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ביום , 3 . 8 . 2011 לאחר ששר המשפטים הציג את עיקריה לפני הכנסת . 2...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר