חברוּת בארגון טרור

מחקר מדיניות 94 ליאת לבנון חברות בארגון טרור ליאת לבנון חבר ת בארגון טרור ליאת לבנון מחקר מדיניות 94 ירושלים , חשוון תשע"ג , אוקטובר 2012  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר