מלחמת התרבות כמלחמה מגזרית

מלחמת התרבות בחברה הישראלית בין עמדות דתיות-פרטיקולריות לעמדות חילוניות-קוסמופוליטיות מתעצמת לנוכח המגזריות המאפיינת אותה . אין הכוונה רק ל"דתיות , " הנמדדת על פי אמונות ודעות או על פי מידת שמירת המצוות , אלא להשתייכות למגזר ( או שמא למגזרים - בין היתר , חילוני , ציונידתי וחרדי , ( וממילא להגדרות של זהות אישית ושל השתייכות חברתית כ"עסקת חבילה . " ככל שמדובר בציבור החרדי , הבידול הוא הבסיס לקיום הקהילתי . אבל גם ציונים דתיים המשולבים בחברה הישראלית בכל תחומי החיים מבדלים את עצמם מן החברה הכללית במישורים רבים וחיים בתוך רשתות חברתיות ענפות משלהם . למשל , הם שומרים על קשרי משפחה המגדירים אותם כמגזר , ורבים מהם גרים באזורים שבהם שיעור תושבים גבוה , ואולי הרוב , הם דתיים . המגזריות באה לידי ביטוי גם בתרבות הפנאי ( שמירת שבת 223 הרב אברהם יצחק הכהן קוק , אגרות הראי"ה , ירושלים : מוסד הרב קוק , תשכ"ב , כרך א , עמ' קפב-קפג . מצוטט גם אצל הרב יעקב פילבר , " חטא העגל וההתנתקות , " באהבה ובאמונה , י"א באדר א' תשס"ה ; וכן בחוברת היום אחרי הגירוש : יהודי לא מגרש יהודי , בית אל , [ חש , [ "ד עמ' ; 8...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר