מלחמת תרבות בישראל?

עיון במציאות הישראלית מלמד שהוויכוח הציבורי בעניין השטחים יכול להיות מוצג כמלחמת תרבות ושהפערים בנושאים המדיניים משקפים פערים תרבותיים . המאבק בין " מחנה השלום" ל"מחנה האמוני" נתפס כעימות בין ערכים אוניברסליים לבין ערכים פרטיקולריים יהודיים , לפחות בפרשנות אפשרית אחת שלהם . כיצד יוצרת החפיפה בין הקיטוב הדתי-חילוני ובין הקיטוב המדיני מלחמת תרבות ? כפי שכבר נאמר , יש קשר אמיץ בין עמדות מדיניות לבין עמדות בעניין ייחודו של עם ישראל כ"עם לבדד ישכון . " לדעת הקבוצות הנאבקות על עתיד השטחים הן נאבקות על הזהות היהודית של מדינת ישראל , או לפחות על האופי של זהותה היהודית . משני עברי המתרס שוררת ההרגשה שהמאבק הוא בין השקפת עולם המדגישה את קיומה של ישראל כהמשך רצוף של ההיסטוריה היהודית והמאמינה שארץ ישראל כולה היא המרחב שהמדינה מתייחסת אליו , לבין השקפת עולם הרואה ב"ישראליות" האזרחית חלופה ל"יהודיות" ( או הגלגול הנוכחי שלה ) וגורסת שאין לדבוק בקנאות בחלקים המעיקים של המטען ההיסטורי . בעיני צד אחד האפשרות של ויתור על שטחי ארץ ישראל היא בבחינת התנערות מן הקשר של המדינה להיסטוריה היהודית . הם גם טועני...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר