מהי מלחמת תרבות?

הצגת הדברים עד עכשיו , ובעיקר ההגדרה ההלכתית של האיסור לוותר על שטחים , מציבה את השאלה הטריטוריאלית בתחום ההתנגשות בין דת למדינה מפני שהציווי הדתי עומד בסתירה אפשרית להחלטת השלטון . ברם ייתכן שמעבר לשאלה הפוליטית הנקודתית מסתמן כאן קיטוב בחברה הישראלית באשר לסוגיית השטחים , ואם כך - מדובר למעשה בסימן למלחמת תרבות בישראל . המושג " מלחמת תרבות , " שמקורו בהקשר הגרמני בתקופת ביסמרק , הושאל לכל מיני תופעות . משתמשים בו , בין השאר , כאשר סדר היום הפוליטי משקף חילוקי דעות רחבים בנושאי עומק של תרבות . הוא שימש גם לתיאור ההתפלגות בין תומכי דרייפוס למתנגדיו . לאחרונה הושאל הביטוי לדיון 199 אינני הראשון שמשתמש בניסוח כזה בנוגע לחברה הישראלית , אך לא כל המעלים שאלה זו מדגישים את הנושא המדיני כמגרש שבו מתנהלת מלחמת התרבות . מנחם מאוטנר מביא בספרו כמה מן המתארים כך את המצב בחברה הישראלית . מצד אחד הוא מדבר על מאבק בין " הקבוצה היהודית-החילונית המבקשת לחזק את זהותה של ישראל כדמוקרטיה ליברלית מערבית , והקבוצה היהודית-הדתית , המבקשת להדק את זיקתה של ישראל להלכה ולציווליזציה של היהדות . " מצד שני , כשה...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר